Vũ trụ có một ý nghĩa, và chính con người, khi hiểu nó, đã trao cho nó cái ý nghĩa đó.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblr
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Vũ trụ có một ý nghĩa, và chính con người, khi hiểu nó, đã trao cho nó cái ý nghĩa đó.

-Trịnh Xu

Related Quotes